więcej niż serwer!

BOX.KATOWICE.PL

hosting: 666 147 444
admin:   600 955 787

Tom de Marco: Osoby pracujące w dobrych warunkach - z możliwością nieodbierania i wyciszania telefonów, zamykania drzwi od pokoju, nieprzerywania pracy - mają przeciętnie 2,6 raza wyższą wydajność niż ludzie pracujący w zwykłych warunkach biurowych.

Jason Fried: Czemu tak trudno pracować w pracy? Włącz film z prawej...